Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

"Ο Πειραιάς πρέπει να αποτελέσει Διεθνές Ναυτιλιακό Κέντρο"

"Ο Πειραιάς πρέπει να αποτελέσει Διεθνές Ναυτιλιακό Κέντρο" Τόνισε ο Σοφοκλής Ξυνής στο 3ο Ναυτιλιακό Συνέδριο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή.